سقز شهری به قدمت تاریخ! سقز نگین تاریخ و فرهنگ استان کردستان!

شهری با مردمانی مهمان نواز

اخبار

سامانه شفافیت

پرداخت الکترونیکی

مصوبات شورا

لایحه درآمد

طرح تفصیلی

مزایده و مناقصه

ارزش منطقه ای املاک

چند رسانه ای

چند رسانه ای

آسفالت خیابان زنبق ۴ و ۵

چند رسانه ای

آغاز عملیات اجرایی احداث و تکمیل پارک تپه مالان

چند رسانه ای

مصاحبه دکتر ارسطو گویلی شهردار سقز با صدا و سیمای استان کردستان در خصوص برگزاری هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کردی سقز

چند رسانه ای

نور پردازی و تامین رو شنایی پارک ها و فضاهای سبز شهری سقز

چند رسانه ای

سقز؛ نگین تاریخ و فرهنگ کردستان