با ما در تماس باشید

آدرس

کردستان ، سقز، میدان قدس ، خیابان رسالت ، ساختمان شهرداری

کد پستی

6681653111

دفتر شهردار

087-36227161

تلفنخانه شهرداری مرکز

087-36228863

روابط عمومی مرکز

087-36224438

فکس

087-36212525

پست الکترونیکی

info@saqqez.ir