اخبار

آرشیو

۱۳ درخواست ارسطو گویلی شهردار کهن شهر سقز، عضو شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و عضو هئیت مدیره سازمان همیاری شهرداری های استان کردستان از معاون عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

– مشارکت شهرداری و سازمان همیاری در پروژه جهش ملی

بیشتر بخوانید »