چند رسانه ای

آرشیو

جلسه مشترک شهرداری سقز و اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان با حضورمدیر کل دفتر امورشهری استانداری جهت تعیین تکلیف مسائل فی مابین شهرداری و اداره راه و شهر سازی/ توافق اولیه تحویل اراضی سهم 10 درصدی شهرداری

جلسه مشترک شهرداری سقز و اداره کل راه و شهرسازی

بیشتر بخوانید »