آرشیو نویسنده: شهرداری سقز

به مناسبت هفته درختکاری با حضور اعضای شورای شهر، شهردار…

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی در خصوص اجرای پروژه واگذاری بخشی از…

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راندازی…

ادامه مطلب

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای پروژه ( واگذاری…

ادامه مطلب

واگذاری وصول 5 درصد فروش بلیط پایانه های مسافربری

اآگهی مزایده مرحله دوم جاره کارت پارک های معابر سطح…

ادامه مطلب

چهارمین جلسه شورای اداری شهرستان سقز با حضور اعضای شورای…

ادامه مطلب

10/336