آرشیو روزانه: 9 اردیبهشت, 1402

فرماندار، برخی از اعضای شورای شهر و شهردار سقز،  معاونین و…

ادامه مطلب

پیام شهردار سقز به مناسبت هفته کار و کارگر هرکه…

ادامه مطلب

شورا(انجمن شهر) تاریخچه ای کهن به قدمت تاریخ و تمدن…

ادامه مطلب

3/3