آرشیو روزانه: 1 خرداد, 1401

آگهی مزایده مرحله دوم شهرداری سقز جهت واگذاری سه دستگاه…

ادامه مطلب

آگهی مزایده 21فقره از مستغلات شهرداری سقز

2/2